Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze SPECJALISTA (stanowisko ds. kadr i płac) w Miejskim Ośrodku Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie

przez | 16 kwietnia, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Renata Kuliberda,  zam. Brzezinka.

Uzasadnienie  dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę,
która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania, osiągnęła wysoki wynik
z kryteriów ustalonych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

Andrychów, dnia 16 kwietnia 2020r.

Informacja w BIP