Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodku Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie

Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodku Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre materiały dostarczone przez firmy zewnętrzne opublikowane są w formie skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Mrajca.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 33 4322555

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Agata Mrajca
 • Adres: Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie
  34-120 Andrychów
  Ul. Włókniarzy 11
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 33 4322555

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie (zwanym dalej MOSKiT) przy ul. Włókniarzy 11, będącym  trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej budynkiem Krytego Basenu w Andrychowie oraz oddział Miejskiego Ośrodka Sportu Kultury i Turystyki w Andrychowie (Punkt Informacji Turystycznej) przy ul. Rynek 14, spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

Kryty Basen w Andrychowie / MOSKiT

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych,
 • budynek nie posiada drzwi automatycznie otwieranych, komunikacja odbywa się na jednym poziomie, szerokie drzwi umożliwiające swobodny przejazd wózków inwalidzkich,
 • zapewnia miejsca parkingowe – przed budynkiem, od strony głównego wejścia wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome),
 • w budynku znajdują się wózki dla osób niepełnosprawnych do przemieszczania się w strefie basenowej Krytego Basenu,
 • zapewnia toalety, szatnie oraz natryski dostosowane dla osób
  z niepełnosprawnością,
 • zapewnia łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych oraz osób z ograniczoną mobilnością do swobodnego korzystania z basenu poprzez hydrauliczne podnośniki basenowe, które transportują osoby bezpośrednio do / z basenu sportowego i rekreacyjnego,
 • basen sportowy posiada dwa tory z ruchomym dnem, które umożliwiają naukę pływania oraz przystosowane są do celów rehabilitacyjnych i zajęć osób niepełnosprawnych,
 • zapewnia oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

 • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności MOSKiT w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, informacji w tekście łatwym do czytania oraz w Polskim Języku Migowym,
 • zapewnienie komunikacji z MOSKiT na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika  o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku,
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa przewodnika lub psa asystującego – na terenie Krytego Basenu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, ale tylko na terenie holu głównego i pomieszczeń administracji,
 • zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacz migowego,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • zapewnienie w budynku w punkcie obsługi klienta (kasa Krytego Basenu) pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących.

Punkt Informacji Turystycznej

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • wejście główne do punktu zapewnia swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych,
 • oddział nie posiada drzwi automatycznie otwieranych, komunikacja odbywa się na jednym poziomie,
 • zapewnia miejsce parkingowe – bezpośrednio przed oddziałem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • w punkcie brak możliwości skorzystania z toalety.

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

 • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności MOSKiT w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, informacji w tekście łatwym do czytania oraz w Polskim Języku Migowym,
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa przewodnika lub psa asystującego,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w punkcie brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego,
 • w punkcie brak pętli indukcyjnej i urządzeń informacji głosowych.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony