Regulamin korzystania ze strefy saun Krytego Basenu w Andrychowie

 1. Strefa saun jest integralną częścią Basenu i obowiązują w niej przepisy regulaminu ogólnego.
 2. Strefa saun obejmuje: saunę mokrą, saunę suchą, wiadro z zimna wodą, natryski oraz strefę relaksu.
 3. Korzystanie ze strefy saun możliwe jest tylko dla osób, które ukończyły 18 lat.
 4. Przebywanie w strefie saun dzieci i młodzieży możliwe jest tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Sauny są strefą koedukacyjną.
 6. Korzystanie ze strefy saun jest odpłatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Czas pobytu rejestrowany jest na bramce poprzez przyłożenie paska basenowego do odpowiedniego czytnika.
 7. Użytkownikom zabrania się:
  • używania wszelkich sprzętów elektronicznych;
  • biegania, hałasowania i prowadzenia głośnych rozmów;
  • zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe;
  • wnoszenia alkoholu, jedzenia, plastikowych lub szklanych pojemników;
  • dotykania i zatykania urządzeń grzewczych i elektrycznych;
  • stosowania w saunie mokrej lub suchej własnych płynów, olejków czy innych substancji zapachowych;
  • przebywania z przedmiotami metalowymi w celu uniknięcia poparzeń ciała;
  • samodzielnej regulacji temperatury i wilgotności w saunie.
 8. Strefa saun nie jest strefą nagości (nie dotyczy seansów saunowych i godzin wyznaczonych przez MOSKiT).
 9. Przed wejściem do saun należy umyć dokładnie ciało pod prysznicem, a następnie wytrzeć się do sucha.
 10. Przed wejściem do sauny należy zdjąć:
  • przedmioty metalowe, ponieważ mogą stać się przyczyną poparzeń ciała;
  • okulary i szkła kontaktowe;
  • obuwie basenowe.
 11. W saunie suchej należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 12. W saunie mokrej przed i po skorzystaniu należy spłukać siedzisko wodą z węża.
 13. Ciało schładzać należy począwszy od części najbardziej oddalonych od serca. Głowę schładza się na końcu.
 14. Zaleca się odpoczynek w strefie relaksu przez minimum tyle czasu, ile spędzono w saunie. Należy uzupełniać wodę w organizmie.
 15. Ze strefy saun mogą korzystać osoby zdrowe, u których nie występują przeciwwskazania do przebywania w wysokich temperaturach. Ze strefy saun, w szczególności nie powinny korzystać osoby:
  • tuż po odbyciu treningu o charakterze wytrzymałościowym;
  • cierpiące na jaskrę;
  • cierpiące na ostre oraz przewlekłe choroby zakaźne;
  • cierpiące na przewlekłe schorzenia gruźlicze oraz nowotworowe;
  • cierpiące na choroby układu krążenia;
  • cierpiące na zapalenie żył, stany miażdżycowe i chorobę wieńcową;
  • w stanach pozawałowych;
  • cierpiące na intensywne choroby skóry łącznie z egzemami;
  • kobiety w czasie menstruacji oraz kobiety w ciąży.
 16. Wejście do strefy saun stanowi potwierdzenie braku przeciwwskazań opisanych powyżej, jak i innych znanych Użytkownikowi. 
 17. W przypadku zaistnienia wątpliwości Użytkownika, co do braku przeciwwskazań korzystania z saun, powinien on w tym zakresie zasięgnąć rady specjalisty.
 18. Obsługa MOSKiT ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić Użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób naruszają regulamin korzystania ze strefy saun.
 19. Za skutki zdrowotne przebywania w strefie saun zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony