Regulamin korzystania ze zjeżdżalni Krytego Basenu w Andrychowie

 1. Zjeżdżalnie do wody (zielona – Anakonda i Słonik) są częścią Basenu i obowiązują na nich przepisy regulaminu ogólnego oraz regulaminu korzystania ze strefy basenowej.
 2. Zjeżdżalnia jest urządzeniem o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków dlatego Użytkownik korzysta z niej na własną odpowiedzialność.
 3. Użytkownik zjeżdżalni stosuje się bezwzględnie do poleceń ratownika, instruktorów i Obsługi MOSKiT.
 4. Zarządca Basenu może chwilowo ograniczyć dostęp do zjeżdżalni ze względów bezpieczeństwa.

Zjeżdżalnia „Zielona Anakonda”

 1. Ze zjeżdżalni samodzielnie korzystać mogą Użytkownicy, którzy mają ukończone 8 lat lub powyżej 120 cm wzrostu. Dzieci do lat 8 korzystać ze zjeżdżalni mogą wyłącznie w towarzystwie opiekunów.
 2. Wykonanie bezpiecznego ślizgu wymaga:
  • zachowania ostrożności przy wchodzeniu na platformę startową;
  • sprawdzenia czy przez ślizg płynie woda;
  • sprawdzenia czy działa sygnalizacja świetlna;
  • zajęcia właściwej pozycji zgodnej z pozycjami dozwolonymi z chwilą zapalenia się zielonego światła;
  • zjeżdżania kolejno, stosując się do sygnalizacji świetlnej (zielone – start, czerwone – stop);
  • po wykonaniu ślizgu niezwłocznego opuszczenia strefy lądowania i ustąpienia miejsca następnemu Użytkownikowi zjeżdżalni. 
 3. W przypadku niefunkcjonowania sygnalizacji świetlnej na zjeżdżalni, zjazdy są możliwe wyłącznie w przypadku kierowania ruchem przez ratownika. 
 4. Zabrania się:
  • użytkowania zjeżdżalni jeżeli: istnieją jakiekolwiek zagrożenia, jest niesprawna technicznie lub jest nieczynna;
  • użytkowania zjeżdżalni przy niesprawnej sygnalizacji świetlnej;
  • wykonywania ślizgów przez osoby będące w stanie po spożyciu alkoholu oraz środków odurzających;
  • zjeżdżania w pozycjach zabronionych (patrz tablica piktogramowa);
  • biegania po stopniach zjeżdżalni;
  • wchodzenia po rynnach zjeżdżalni "pod prąd" i zatrzymywania się w trakcie wykonywania ślizgu;
  • pozostawiania bez opieki dzieci do lat 8;
  • wnoszenia przedmiotów na zjeżdżalnię;
  • wykonywania ślizgów w niestandardowych (nietypowych) strojach kąpielowych, tzn. posiadających cekiny, zamki błyskawiczne, klamerki, guziki itp.

Zjeżdżalnia „Słonik”

 1. Zjeżdżalnia „Słonik” dostępna jest dla dzieci do lat 8 pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
 2. Opiekun dziecka korzystając ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem i tablicami informacyjnymi oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
 3. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 4. Zabrania się:
  • zmuszania dziecka do wykonywania ślizgu;
  • wykonywania ślizgu parami lub w grupie;
  • wykonywania ślizgów w niestandardowych (nietypowych) strojach kąpielowych tzn. posiadających cekiny, zamki błyskawiczne, klamerki, guziki itp.;
  • wspinania się po zjeżdżalni w kierunku startu;
  • zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie zjeżdżalni.
 5. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała lub pozycja półsiedząca. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu.
 6. Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w brodziku.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią opiekunowie dzieci oraz ratownicy.
 8. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi po opuszczeniu lądowiska. 

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony