Stawka czynszu najmu pomieszczeń Strefy Fitness

Zarządzenie Nr 9/20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu sali fitness wraz z zapleczem, położonej w budynku Krytego Basenu w Andrychowie przy ul. Włókniarzy 11.

Na podstawie § 4 ust. 8 w zw. z § 3 ust. 2 pkt 1 tiret 1 i § 5 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, przyjętego Uchwałą Nr IX-45-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie”, nadania jej statutu oraz wyposażenia w majątek (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam stawkę czynszu najmu sali fitness o powierzchni 161,61 m2  wraz z zapleczem w postaci szatni, recepcji oraz toalet, z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne, położonej w budynku Krytego Basenu w Andrychowie przy 
ul. Włókniarzy 11, na kwotę 60,00 zł brutto/h.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełna treść zarządzenia nr 9/20.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony